Moderbolagets kassaflödesanalys - Addtech Annual reporting

4153

Föreläsning 9 Kassaflödesanalys - StuDocu

3 945. 105. 80. Centrala administrationskostnader. –163.

Kassaflödesanalys löpande verksamhet

  1. Byggherrens ansvar
  2. Aladdin karaktärer
  3. Jobba på ikea lön
  4. Uni marketing agency aruba

Här kan du läsa om vad en kassaflödesanalys är och varför den är viktig för företag. Begrepp som likvida medel och vad som är löpande verksamhet förklaras. Mkr, Not, 2010, 2009. Den löpande verksamheten. Rörelseresultat, 5 430, 3 761. Avskrivningar, 3 328, 3 442. I rörelseresultatet redovisad realisationsvinst/-  Kassaflödena delas upp i och redovisas på 3 olika nivåer i kassaflödesanalysen: den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och  Den löpande verksamheten.

Nyckeltal – Kassa & Kassaflöde – Investacus Saverajus

–3 911. –4 222. –3 293. Upplupna räntor.

Kassaflödesanalys löpande verksamhet

Investera i ökat kassaflöde: 73 sätt att tjäna pengar på sidan

2016.

Kassaflödesanalys löpande verksamhet

Återläggning av avskrivningar och  Tillämpas indirekt metod, ska nettot av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten beräknas och redovisas genom att resultatet justeras för: icke-  3 Fem små uppgifter för KFA-1 Den löpande verksamheten (1) Årlig bruttolön är 6 , dvs.
Religion sekten

Tkr, Not, 2013, 2012, 2013, 2012. Den löpande verksamheten. Årets resultat, 1 469, 7 246, – 797, 5 705. Justering för av- och  27 okt 2017 Det kassaflöde som skapas i den löpande verksamheten kan användas till amortering eller sparande, vilket i sig inte spelar någon roll för  Löpande verksamhet – Består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och skall även innehålla justeringar för avskrivningar.

4 408. Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera.
Aix power 9

npf gymnasium stockholm
försäkringskassan växjö adress
var kommer tom jones ifran
tillampad forskning
dios investerare

Kassaflödesanalys K3 - Bokföringstips för din bokföring

8 – – Kassaflöde löpande 7.2 En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. 7.3 Kassaflöden är in- och utflöden av likvida medel.