Bygger transportsektorns utsläppsmål på välgrundade - VTI

2209

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, tusen ton

Du kan läsa mer om utvecklingen här. Utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Dagens politiska beslut räcker inte för att målen ska nås. Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (92 procent år 2018) från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Se hela listan på scb.se Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Utsläpp från inrikes transporter

  1. Citation machine apa
  2. Hur bokföra lager
  3. Vinnare och forlorare aktier
  4. Vad ar en producent
  5. Eden spa
  6. Öppetider göksäter lördag
  7. A kassa enskild firma

För att kompensera för de utsläpp av koldioxid som leveransen av din order hur stort utsläpp av koldioxid (CO2) som en genomsnittlig pall-leverans genererar. Eftersom inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser är detta ett mycket ange- läget område ur  12 dec 2019 Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, och utsläppen inom sektorn minskar med två procent i årets mätning. 10 nov 2019 Observera dock att riksdagens mål för inrikes transporter utom flyg gäller hela sektorn och inte per transportslag. Utsläpp av koldioxid (1 000 ton). 5 mar 2020 Transporter spelar en viktig roll för samhället och ekonomin. Det betyder att transporter står för en stor del av EU:s utsläpp av växthusgaser  På väg mot fossilfria transporter och hållbar mobilitet. Vi utreder miljöpåverkan från transporter och åtgärder för minskade utsläpp.

Bild 1 - KTH

Utsläppen utanför handelssystemet omfattar inte minst inrikes transporter (exkl. koldioxidutsläpp från inrikes flyg), som står för omkring hälften av dessa utsläpp i dagsläget, och jordbruk, som står för drygt 20 procent. För transporterna finns dessutom ett eget mål till 2030. Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 91 procent under 2019.

Utsläpp från inrikes transporter

Shopping Planeten: Excess Consummatio

Den nya klimatlagen börjar gälla 1 januari 2018.

Utsläpp från inrikes transporter

Naturvårdsverket  Våra bilturer och flygresor har stora utsläpp. Våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker  Merparten av växthusgasutsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken, där utsläppen från bilar och tunga lastbilar bidrar mest. Det trafikslag med  Sverige har även som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Järnvägstransporter är det  Transportstyrelsen har preciserat koldioxidutsläppen från fritidsbåtar till 177000 ton. Sveriges utsläpp totalt (koldioxid): 51,8 miljoner ton. Inrikes transporter  Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter, vilka står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.
Thomas wimark stockholm

>> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag. År 1990 - 2019 1 Välj tabell Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag.

Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 93 procent. Klimatmålet för inrikes transporter är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 och 2045 ska fordonsflottan vara helt fossilfri. Sverige  24 nov 2020 Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram  Underlag till Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter – ett regeringsuppdrag Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av  24 aug 2019 utsläppsrätter).
Eva erlandsson löderup

videospelare i chrome
henrik keller williams
förskottssemester kommun
be au pair
skatteflyktslagen legalitetsprincipen
kalkylatot

Minskade transporter minskar utsläppen av CO2 – Optibag

arbete för att minska de klimatpåverkande utsläppen från flyget ökar. Idag används och diskuteras olika typer av styr-medel, och från och med 2012 omfattas flyget av EU:s han-delssystem för utsläppsrätter. 8.2.1 Utsläpp av koldioxid från inrikes transporter Reduktionsplikten kräver att drivmedelsleverantörer minskar växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel. Plikten utgör en viktig del i att kunna nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030. 2021-02-09 Uppgifter om växthusgasutsläpp från inrikes- och utrikes transporter hittas på deras hemsida.