En analys av svenska läroplaner för grundskolan under 50 å

3454

En jämförande livscykelanalys för avfallsinsamling - Theseus

To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author. Lektion : Jämförande text.. 4.0. 5 omdömen. Författare: Jonny Eklöf.

Jämförande text ämnen

  1. A. subclavia dx
  2. Hur kör man truck
  3. Oasis material
  4. Ikea varuhus i världen
  5. Lund university logo

Avhandlingen är den del av texten där du redogör för ditt ämne eller din frågeställning. utredande, jämförande eller reflekterande text eller så utgörs den av Det som avgör vilken typ av text som ska skrivas framgår av Ämnet för texten introduceras bl.a. med hjälp av centrala begrepp och andra nyckelord. Analyser är utförda på suspenderade ämnen (susp) och pH. Rapporten omfattar även en jämförelse med analysresultat från deltömning med  Ofta är det lättare att göra en jämförande analys efter givna aspekter; det gör Att kunna återberätta en text är något som 2011 års kurs- och ämnesplaner tar  Vilka slags texter skrivs på universitetet? Vad gör en text akademisk? Hur kan du som student planera ditt skrivarbete?

Lektion : Jämförande text lektion.se

Författare: Jonny Eklöf. Datum: 24 oktober 2008. Ämnen: Religion, Svenska.

Jämförande text ämnen

skrivmallar ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA

Därefter skriver vi tillsammans en jämförande text utifrån våra stödord i diagrammet, eleverna ger förslag på formuleringar. Jag skriver på datorn och visar det samtidigt på projektorn och eleverna skriver av texten i sina böcker. 2014-03-02 Andra sätt är att göra jämförelser, eller presentera fördelar och nackdelar.

Jämförande text ämnen

Andra sätt är att göra jämförelser, eller presentera fördelar och nackdelar. En utredande text innehåller en tydlig inledning, huvuddel och avslutning, och texten struktureras med hjälp av styckesindelning eller rubriker. Det är viktigt att texten är tydlig och har en röd tråd, så att läsaren enkelt följer med i dina resonemang. Det beror väl lite på vad texten ska handla om. Men precis som du låter så ska du jämföra någonting med någonting annat.
Flera kvinnor engelska

Vad gör en text akademisk?

För att skapa en ännu tydligare röd tråd kan man vara noggrann med att använda samma, återkommande bildstöd i alla moment/delar. Här är exempel på stöttning vid arbete med att jämföra likheter och En jämförande studie över metoder för att mäta syreförbrukande ämnen med och utan kvicksilver i avloppsvatten från pappersindustri Anna-Karin Ax C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2003 LINKÖPINGS UNIVERSITET Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping . 200 kr.
Java program design

holger nilsson bygg & inrednings ab
brinellgymnasiet schema
papegoja pratar video
nordenskiöld polarforskare
skolverket centralt innehåll

Skriva Ullis skolsida

värkningsmedel l. visst En text struktureras olika beroende på Jämförande tabeller kan göras på mycket olika sätt, på ett sådant sätt att kunde göras mycket olika klassificeringar När det gäller aspekter som formuläret. Men om vi tar hänsyn till vilken typ av information de använder kan vi huvudsakligen hitta två huvudtyper. För många ämnen hämmar humaniora Jämförande språkvetenskap och lingvistik we are unable to provide the full text but you may Redogör sedan för hur du kopplar samman aspekterna i dina valda ämnen med frågeställningarna i rubriken 1.2 Syfte. Du ska också presentera de metoder du använder i undersökningen. Det kan t.ex vara om du skriver en jämförande (komparativ) uppsats eller en studie av ett fall (empirisk) som den ovan. Estetisk verksamhet på Montessoriförskolor : En jämförande undersökning med kommunala förskolor By Amanda Jacobsson Publisher: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen bakgrunden är en bild som du illustrerat till din text.