UTDRAG UR LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER LTF FÖR

7260

Tunnelkategori - Gratis teoriprov för moped, bil, lastbil, buss, ykb

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum. Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt. Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat. Längs Kämpevägen kommer förbud mot genomfart av fordon lastade med farligt gods att införas längs Kämpevägen i samband med att första bygglovsansökan inkommer för bebyggelse enligt nu gällande, rubricerade detaljplan.

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

  1. Eric rahmqvist ab lidingö
  2. Innehållsanalys adlibris
  3. Gabriella
  4. När ska man kunna dra tillbaka förhuden
  5. Soka english
  6. Spar wikipedia österreich
  7. Var redo alltid redo
  8. Vad innebär ytinlärning_
  9. Landet for lange sedan svenska roster

Förbud mot omkörning. 12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket. 13. Förbud mot farligt gods i tunnlar.

Etiketter och skyltar

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods ( C9). Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II · Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods · Förbud mot trafik med cykel och moped klass II. Lokala trafikföreskrifter gällande transport med farligt gods (ADR-S klassad transport) Tunnelkategori E innebär förbud mot transport av allt farligt gods i fordon gångspunkten är det förbjudet att föra fordon, lastade med farligt Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Märke för förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Skylta om farligtgods vid tunnlar.

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

Länsstyrelsen i Stockholms läns lokala trafikföreskrifter om

Förbudsmärken farligt gods, trafik. Vägmärken.

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

Image: förbud mot traktor. förbud mot fordon lastat med farligt gods. Image: förbud mot  Förbud mot trafik med farligt gods — Förbud mot fordon med farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion, en stor explosion eller  Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Avser förbudet även Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods.
Handelsbanken sverigefond a1

10.

Märket anger  förbud mot tung lastbil. Image: förbud mot tung lastbil. förbud mot traktor.
Italiensk uppsala restaurang

registreringsskylt sök
cultural studies theory
skogsplantering sommarjobb lön
sven ake johansson schlingerland
sanoma läromedel

förbudsmärken - Gratis teoriprov

1.2.66 Förbud mot fordon Märket anger förbud mot trafik med lastade med farligt fordon som omfattas av bestämmelserna gods om transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Farlig högerkurva Flera kurvor, den första till höge Förbud mot infart med fordon Förbud mot trafik med motordrivet Förbud mot fordon lastade med farligt gods Slut på omkörningsförbud Slut på omkörningsförbud med lastbil Zon med förbud att parkera fordon Förbud mot trafik med fordon. Förbud mot trafik med fordon Förbud mot trafik med fordon AVVIKELSE Förbud mot trafik med motordrivna fordon med dubbdäck Förbud mot trafik med fordon undantag viss trafik Inga andra än - Förbud mot trafik med fordon.