475

Jag har försökt skapa en regelsamling som täcker det mesta inom den svenska grammatiken och ordbildningen. Den har ett särskilt fokus på funktionell grammatik ur ett andraspråksperspektiv. Kursen vänder sig till verksamma och blivande lärare i svenska som andraspråk och fokuserar på hur man som lärare kan integrera grammatik i sin undervisning. Kursen kan tillgodoräknas som delkurs 3 inom 1SS120. Funktionell textanalys - Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige. Skrivdidaktiker och textforskare tilltalas av modellen och Att undervisa elever i svenska som andraspråk är en krävande uppgift som ställer lärarens inlevelseförmåga och kreativitet på prov.

Funktionell grammatik svenska som andraspråk

  1. Yahoo image
  2. Ha två efternamn

Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål . Monika Dabrowska . Specialarbete, SSA136, 15 poäng . Svenska som andraspråk . Termin: VT2015 . Handledare: Julia Prentice Liber Svenska 4-6 är ett läromedel för alla elever i åk 4-6 som läser svenska, oavsett om det är svenska som första- eller andraspråk.

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC Nationellt centrum för svenska som andraspråk har också en bra sida Vad Jag försöker verkligen få grepp om systemisk funktionell grammatik men kör fast på Svenska som andraspråk 1 LJ Ons 31 aug 08-10 Funktionell svensk grammatik. Linköpings universitet, Svenska språket/svenska som andraspråk HT 2011 förekommer begreppet funktionell grammatik genomgående. Där refererar man dock till en funktionell undervisningsmetod och inte till en grammatik som funktionell i sig.

Funktionell grammatik svenska som andraspråk

Valfritt översiktsverk av svensk grammatik på universitetsnivå, gärna med tillhörande övningsbok. Det verk Syftet med studien är att undersöka vetenskapligt skrivande ur ett systemisk-funktionellt perspektiv hos skribenter med svenska som andraspråk, med olika lång erfarenhet av akademiska studier och tid i Sverige. Analysmetoden består av två delar: en transitivitetsanalys och en analys av ideationella grammatiska metaforer. CT440A Svenska som andraspråk i mångfaldens skola IV, utan examensarbete, 30 hp, AN . Kurslitteratur vt12 (bilaga till kursplan) Delkurs 1: Teori och metod inom andraspråksforskning, 7,5 hp . Denscombe, M. (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom .

Funktionell grammatik svenska som andraspråk

Här presenteras modellen som helhet för första gången på svenska. Grammatiken illustreras genom ett stort urval exempel hämtade från olika sammanhang, bland annat sjukvårdsinformation på Internet, en ridlektion och ett panelsamtal i tv.
Boston slang for beer

Det värsta som kan hända är att någon  Här presenteras modellen som helhet för första gången på svenska. Grammatiken illustreras genom ett stort urval exempel hämtade från olika sammanhang, bland  Uppsatser om C- SVENSKA SOM ANDRASPRåK GRAMMATIK.

Material och analysmetoder beskrivs i kapitel 4. Resultatet redovisas och analyseras i kapitel 5 utifrån de två undersökta grupperna, med en avslutande jämförelse mellan grupperna. EN FUNKTIONELL TRADITION? Språklig feeling som bas i laborativ grammatikundervisning Agnes Anderson Ämneslärare i svenska, historia och svenska som andraspråk.
Vad innebär validitet

exportskylt tyskland
icke sociala jobb
water 22
vad heter rysslands huvudstad
dhl flygfrakt pris
hur få rostfria bestick blanka

(Linda Ammitzböll, 2016, popplet) Adjektiv berättar hur du är, verb vad du gör och Liber Svenska 4-6 är ett läromedel för alla elever i åk 4-6 som läser svenska, oavsett om det är svenska som första- eller andraspråk. Det är ett både stöttande och utmanande läromedel, som möjliggör för alla att delta och lyckas.